Vzdělávejte sebe a své dítě z pohodlí domova a zdarma! Dozvíte se užitečné informace o osobním růstu a získate dovednosti, jak dítě podpořit v jeho vývoji a podpořit tak zároveň i sebe!

Vyplňte email a získejte tak videa, materiály a ebooky zdarma jen pro členy Dětské osobnosti! 

Dětská osobnost je debatní a rozvojový kroužek, který vede děti ke schopnostem a vědomostem, které jsou důležité pro život každého člověka. Témata jsou rozebíraná hlavně prožitkovou hrou a kreativitou, ať si každé dítě může svobodně přijmout právě to, co potřebuje. Tento kroužek nejenže zaplňuje díru ve školním systému a vytváří prostor pro lepší pochopení sebe a druhých, ale zároveň nabízí řešení poskytnout tuto možnost všem dětem na ZŠ.

A jak kroužek vlastně probíhá?

V prvním videu můžete nahlédnout do průřezu celým školním rokem a v tom druhém do tvořící části lekce, kde jsme vyráběly barevné mandaly z písku. Zde byly tématem všudypřítomné barvy, relax, individualita a jedinečnost každé bytosti, která se otiskává do všeho, co tvoříme. Fotky a videa z jednotlivých lekcí sledujte zde.

Inspirujte a motivujte se!

Láska, kterou máme děti učit...

Jedno z mnoha témat, které může pomoci nejen vašemu dítěti být šťastnější! Články najdete na blogu!

Talenty a potenciál

Každý máme na tomto světě jeden úkol! Uplatnit své talenty a potenciál! Pokud to neděláte, trápíte se a nejste šťastní a naplnění! Kroužek Dětská osobnost nabízí mimo jiné podporu těchto kvalit u dětí a znovunavracení k podstatě člověka! Zjistěte více na videoblogu!

Krásné obrázky a krátké motivační příspěvky každý den na facebooku!  A také nesmí chybět aktuální informace o kroužku! Přidejte se k nám!

"Dětská bytost je jako pampeliška poskládaná z jemných semínek poznání a naše práce je ukázat jim správný směr, jak vyrůst do žlutého sluníčka zářícího vysoko do nebes."

Naše filozofie

"Dětská osobnost potřebuje kvést, ne vadnout pod tíhou kvanty mnohdy zbytečných informací vedoucí k rozptýlení osobnosti a ztráty své vlastní autentičnosti." 

Jak na to? Zajistěte si ve své škole kroužek Dětská osobnost! A my už se postaráme o to, aby děti rozvíjeli svou jedinečnou bytost, své talenty a v dospělosti věděly jakou cestou jít pro své nejvyšší dobro a dobro všech ostatních!

Co všechno ve školních osnovách chybí?


Děti se ve škole učí všechno možné, jen ne o sobě!"

Školní systém, tedy i školní osnovy mají spousty děr a mezer, které jsou čím dál tím víc viditelné. Je těžké něco změnit, když se stejný systém přenaší z generaci na generaci stovky let! Již Jan Ámos Komenský v 16. století položil základy, které by fungovaly, kdyby je někdo implementoval. Ale světe div se, přichází na to čas nyní!

Školní osnovy postrádají nejen spousty témat, která potřebujeme znát pro svůj život, ale také postrádá učení se dovednostem, které by naplňovaly náš život! Jednoduše nás škola neučí to, jak být celistvou šťastnou osobností a přispět tak celku. Neučí nás, jak se stát svobodnou a zároveň zodpovědnou bytostí za svůj život i život ostatních. Neučí nás, jak růst a expandovat, ale dělá spíše pravý opak...

Kdo je autor projektu Dětská osobnost? 

.

Krásný den, milé osobnosti,

jsem kreativní člověk, který si začátkem roku 2016 přál naplno využít své silné stránky a talentu v nějakém projektu, který by mě naplňoval a zároveň využil mé dosavadní znalosti a zkušenosti. Kde bych mohla pomoci a přispět druhým. A ona ta vize, jak a v čem to přesně uskutečnit přišla ve správný čas. Bylo to tak jasné a silné, že jsem nečekala a začala vše realizovat. Nejdřív jsem hledala, zda něco takového již existuje, ale nic podobného jsem nenašla. Jsem tedy přesvědčená, že mohu tímto projektem hodně pomoci a doplnit alespoň něco, co v naší společnosti tolik chybí. 

Některé projekty jsou srdeční záležitostí, některé jsou však ještě něco víc...co třeba diamantovou záležitostí?              Co je víc než čistota a záře? Srdečnost je                 základ, na které stavím...všichni však máme v sobě ukrytý i diamant...

"Mým osobním cílem v životě je zářit jako briliant."

.

Já jsem ten svůj diamant objevila a vím, že proces obrušování není lehký, ale výsledek je nádherný nejen pro mne samotnou, ale také pro okolí. Vím, že stojí za to objevovat diamanty v dětech a pomáhat jim je brousit do briliantu...jedině tudy vede cesta ke šťastnému žití, jedině zdokonalováním sama sebe, uplatňováním svých talentů a své autentičnosti se můžeme stávat briliantem a zářit. Svět změníme jedině tehdy, pokud začneme sami u sebe. A já si skrze projekt Dětská osobnost přeji, co nejvíce zářivých dětí, které svou vnitřní krásou budou oslňovat!....Ano jsem idealista, a ať už vám k tomu pomůže tento kroužek či něco jiného... 

...buďte Vy i Vaše děti zářiví, ať už jako briliant nebo žlutá pampeliška zářící vysoko do nebes...hodně štěstí na cestě přeje Vaše